www.zosips.kety.pl

     sobota, 23 marca 2019     |     licznik: 4986

Biuletyn Informacji
Publicznej

PKZP

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa w skrócie PKZP działa  przy Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, który prowadzi obsługę finansowo-księgową PKZP. Podstawą działania PKZP jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych  oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 1992 r. nr 100, poz. 502). Członkami PKZP są pracownicy oraz emeryci i renciści jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty.

INFORMACJE:

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

Wzór wniosku o udzielenie pożyczki z PKZP

Wzór deklaracji o  przystąpieniu  do PKZP

Wzór wniosku o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów z PKZP

 

WNIOSKI

Wnioski o pożyczki przyjmowane są w pokoju nr 19, na II piętrze w dniach i godzinach urzędowania KASY
w ZOSiPS w Kętach tj:

poniedziałek:    7.30 - 14.00
wtorek:    7.30 - 15.30
środa:    7.30 - 14.00
czwartek:    7.30 - 14.00
piątek:    7.30 - 12.30

Przerwa: 10.30 - 10.45

Wszelkie informacje dotyczące PKZP można uzyskać w siedzibie ZOSiPS w Kętach, pokój nr 19,
na II piętrze lub telefonicznie pod numerem :

33 845-38-37 wew. 320

Numer rachunku bankowego PKZP

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA  32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16
nr 33 8437 0002 1014 0720 1993 0001

 

Copyright © 2010 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty